GÖRKEM CAN JACOS E TİCARET Affiliate Sözleşmesi GÖRKEM CAN JACOS E TİCARET-Satış İşbirliği Programı Anlaşması Şartlar ve koşullar Son revizyon tarihi: 12 Kasım 2020 1.Genel Bu “Satış İşbirliği Anlaşması”’nın Hüküm ve Koşulları,GÖRKEM CAN JACOS E TİCARET’in kardeş kuruluşları tarafından kullanıma sunulmuştur.

(“GÖRKEM CAN JACOS E TİCARET”, “Biz” veya “Bize”). Bu Hüküm ve Koşullar, GÖRKEM CAN JACOS E TİCARET ve İşbirliği Programına katılan kişi veya kuruluş arasındaki tüm anlaşmayı ve anlayışı temsil eder.

Burada açıklanan konsept: https://www.jacoswear.com üzerinden incelenebilir. (“Bağlı Kuruluş” ,”Affiliate” veya “Siz”). Lütfen bu sözleşmeyi dikkatlice okuyunuz, çünkü bu sözleşme (Siz ve JACOS E TİCARET) taraflar arasında yasal olarak bağlayıcı bir anlaşmayı temsil etmektedir.

İşbirliği başvurunuzu göndermek ile ve işbirliği programını kullanmak ile bu sözleşmede belirtilen tüm hüküm ve koşullara uymayı kabul etmiş olursunuz.

JACOS E TİCARET, bu sözleşmedeki maddeleri ihlal eden davranış içinde olduğunuzu düşündüğünde veya iş yapısına aykırı bir durum içinde olduğunuza inandığında veya bu işbirliği programının diğer üçüncü taraflar tarafından kullanımının ve/veya o kişilerin davranışlarının zararlı olduğuna ve/veya onlara zarar verebileceğine inandığında hesabınızı kapatabilir ve sözleşmeyi feshedebilir.

Bu hususta fesih iradesi JACOS E TİCARET dünya çapındaki marka ve itibarının korunması anlamında mutlak bir hak olduğunu kabul etmektesiniz. 2.Yönlendirme İzleme; JACOS E TİCARET, Siz’e belirli “yönlendirme link’lerini” JACOS E TİCARET.Shop’taki diğer pazarlama içeriği reklamlara bağlantı için sağlayacaktır. JACOS E TİCARET, 30 gün sonunda sadece bu yönlendirme bağlantılarını tıklayan ve etkin çerezleri kullanarak satın alma işlemi gerçekleştirenleri Siz’in yönlendirmeleriniz olarak kabul edecek ve buna göre kazancınız Satış işbirliği gösterge panelinde işlenmiş olacaktır.

Bağlı Kuruluş (Siz),yönlendirme bağlantılarını veya çerezleri herhangi bir şekilde değiştirme yetkisine sahip değildir. Aksi durum anlaşmanın esaslı ihlalidir. JACOS E TİCARET, Yönlendirme Bağlantısında veya çerezlerde yapılan herhangi bir değişiklikten ortaya çıkabilecek izleme veya raporlama hatalarından sorumlu değildir 3. İşbirliği Ücretleri ve Ödemeler Bağlı Kuruluş(Siz), takipçilerine JACOS E TİCARET. Shop’daki satın alma işlemlerinde % 10 indirim sunma yetkisine sahiptir.

Ödemeler, Bağlı Kuruluş(Siz) takipçilerinin geçmiş ay içerisinde jacoswear.com’‘dan satın almış olduğu ve kendilerine teslim edilmiş olan ürünlere karşılık düzenlediğimiz faturalara ilişkili olarak yapılır. Yerel para birimindeki fiyat üzerinden komisyon hesaplanır ve düzenleyeceğiniz fatura karşılığında(KDV dahil) komisyon tarafınıza ödenir. Komisyon hesaplamalarında JACOS E TİCARET ,Siz’in takipçilerinizin neden olduğu iadelerin değerini ve iadelerin maliyeti göz önüne alır. Bu hususta iade süreleri kapsamında beklenmesi asıldır.

Sonrasında bakiye tutar bize bildirdiğiniz kayıtlı Banka Hesabınıza ödenir. Ödemeler aşağıdaki koşullarda sağlanır; 1. Bağlı Kuruluş(Siz) Kullanıcı Hesabı; aktif ve kullanılabilir durumda ise 2. Bağlı Kuruluş(Siz)Takipçi hesaplarının hiçbir ödemesi geri iade edilmedi veya ürün geri alınmadı ise veya başka şekilde işlem kesilmedi ise. JACOS E TİCARET’in yukardaki gibi nedenlerle karşılaşabileceği maliyet ne olursa olsun, eşdeğer maliyet Bağlı Kuruluş’un (Siz’in) komisyonundan düşülecektir. Tüm web sayfası hataları (403 hataları veya 404 hataları gibi) trafiği bir varsayılan(JACOS E TİCARET hata sayfası ‘na) yönlendirilir.

Bu hata sayfası, ziyaretçilere aradıkları web sayfası ile birlikte aşağıdakiler gibi (sınırlı kalmamak kaydı ile) bilgilere de ulaşılamaz olduğunu belirtir; * kacoswear.com tarafından sunulan ek ürün ve hizmetlere bağlantılar. * Bir internet arama motoru arayüzü. Bağlı Kuruluş(Siz),sorunsuz ödemeler için jacoswear.com  “Satış İşbirliği Gösterge Paneli” /”Affiliate DASHBOARD” tablosunda Banka Bilgilerinin doğru şekilde paylaşılmasından sorumludur. Biz’ce; Siz’in bildirdiğiniz Banka Bilgilerini kullanarak yapacağımız ödeme girişimlerimize rağmen çözüm bulunamıyorsa; JACOS E TİCARET ile hesap geçersiz hale gelecek ve ödenmemiş tüm komisyon tutarları 12 takvim ay süre sonunda geçerliliğini kaybederek silinmiş addedilecektir. JACOS E TİCARET tarafından şüpheli görülen herhangi bir faaliyet durumunda, JACOS E TİCARET söz konusu faaliyeti irdelemek için Bağlı Kuruluş’un(Siz’in)komisyon ödemelerini 6 takvim ayına kadar geciktirebilir/durdurabilir. JACOS E TİCARET, herhangi bir sahtekarlık, aldatıcı veya başka bir şekilde yasadışı yönlendirme olması gibi durumlarda Bağlı Kuruluş’a(Siz’e) ait herhangi bir bedeli/tutarı yeniden hesaplama, geçersiz kılma veya diskalifiye etme hakkını saklı tutar. Bunun yanında internet sitesinde yer alan davranış kurallarına, etik ilkelere, ulusal veya uluslararası mevzuata aykırı işlem yapılması halinde JACOS E TİCARET tarafından yukarıda fıkra kapsamında işlem yapılacağını Siz kabul etmektesiniz. 4. Sosyal Medya’da ve başka yerlerdeki Reklamlar ve Mesaj Gönderileri JACOS E TİCARET işbu vesile ile Satış İşbirliği Programı bağlamında ve yalnızca JACOS E TİCARET‘i tanıtmak amacıyla kullanmak üzere ve fakat Siz’e münhasır olmayan ve devredilemez bir yapıda JACOS E TİCARET Logosu’nu kullanma izni vermektedir. Bu kullanım süresi, Siz’in işbu Satış İşbirliği Programına katılımınızın sona ermesi ile bitecektir.

Bağlı Kuruluş(Siz),JACOS E TİCARET logolarını veya ürünlerini/satış hizmetlerini içeren reklamları yalnızca “beğeni” içinde gösterebilir. Bağlı Kuruluş(Siz),JACOS E TİCARET  logolarını veya ürünlerini/satış hizmetlerini, JACOS E TİCARET’in kendi takdiri ile değerlendirmesine göre olumsuz olarak tasvir ve/veya sunum/görüntüleme yapamaz. 3 Bağlı Kuruluş(Siz), kendi pazarlama faaliyetlerinden tek başına sorumlu olacaktır. Tüm pazarlama faaliyetleri profesyonel bir yapıda olmalı ve ülkedeki yürürlükte olan ilgili tüm yasalara ve e-ticaret mevzuatına tam uyumlu olmalıdır. Aksi takdirde Bağlı kuruluş’un(Siz’in) bu tür davranış/hareket/yayın yapmasından doğmuş, doğacak her türlü neticeden Bağlı Kuruluş(Siz) sorumlu olacaktır. JACOS E TİCARET, önceden bildirimde bulunmaksızın ve tamamı ile kendi takdirine bağlı olarak Bağlı Kuruluş’un(Siz’in) reklamları kaldırmasını veya değişiklik yapmasını talep eder. Bu hususta talimatlara uyulması zorunlu olup, aksi durumda sözleşme tek taraflı derhal feshedilecektir. 5.Sözleşmenin Feshi Bağlı Kuruluş(Siz), iş bu Satış İşbirliği Sözleşmesi’ni istediği anda JACOS E TİCARET’e yazılı bir fesih bildiriminde bulunarak feshedebilir. JACOS E TİCARET’de ,Bağlı Kuruluş’un(Siz’in) işbu İşbirliği Programına katılımını yazılı bir fesih bildirimi vererek herhangi bir zamanda feshedebilir.

JACOS E TİCARET herhangi bir zamanda veya JACOS E TİCARET’in kendi takdirine bağlı olarak Bağlı Kuruluş’un(Siz’in) davranışlarının kendi işine veya herhangi bir üçüncü şahıs’a zararı olduğunu düşündüğü herhangi bir zamanda Bağlı Kuruluş’un(Siz’in) işbu İşbirliği Programına katılımını sonlandırma hakkını saklı tutar. Fesih üzerine, Bağlı Kuruluş(Siz), İşbirliği Programı Gösterge Panosuna erişimini ve o ana kadar kazanılmış veya kazanılacak haklarını kaybeder. 6. Tarafların İlişkisi JACOS E TİCARET ve Bağlı Kuruluş(Siz) birbirinden bağımsız iki farklı yapıdır. İş bu Satış İşbirliği Sözleşmesi ile taraflar arasında herhangi bir ortaklık, istihdam, temsilcilik, acente veya JV(Müşterek Girişim) gibi bir ilişki/bağ yoktur. Bağlı Kuruluş’un(Siz’in) JACOS E TİCARET adına herhangi bir hareket/girişime geçme yetkisi yoktur. Siz; bu sözleşmenin feshi ya da tasfiyesi tahtında müşteri portföyü tazminatı, maddi tazminat, manevi tazminat anlamında bir talebi olmayacağını şimdiden kabul etmektesiniz.

7. Sorumluluğun Sınırlandırılması İşbu Satış İşbirliği Programı, “olduğu gibi” ve “mevcut olduğu şekilde” sağlanır ve programın sözleşme koşullarına göre kullanımı Bağlı Kuruluş’un(Siz’in) kendi sorumluluğundadır. JACOS E TİCARET,İş bu Satış İşbirliği Programı ile ilgili olarak hiçbir şekilde açık veya zımni beyanat veya garantiler vermez veya herhangi bir ek hizmet ve bilgi sağlamaz. JACOS E TİCARET, işbu Satış İşbirliği Programının kullanımından dolayı herhangi bir hasar, yaralanma veya ekonomik kayıptan sorumlu değildir. İş bu Satış İşbirliği Programın Bağlı Kuruluş(Siz) tarafından kullanımı esnasında JACOS E TİCARET’e veya herhangi birine zarar /rahatsızlık/hasara neden olursa tüm sonuçlardan Bağlı Kuruluş(Siz) sorumlu olup; Bağlı Kuruluş(Siz) bu şekilde oluşan/oluşacak tüm maliyeti üstleneceğini kabul ve taahhüt eder. Bağlı Kuruluş bu anlamda yasal mevzuat anlamında Kişişel Verilerin Korunması Kanunu, Ticari iletiler ile ilgili mevzuat hükümlerine tam olarak uymakla yükümlüdür. Bu hususta JACOS E TİCARET tarafından haberli ve habersiz yapılacak olan denetimleri bağlı kuruluş olarak SİZ şimdiden kabul etmektesiniz. Bağlı Kuruluş(Siz), İş bu Satış İşbirliği programını kullanması ile veya kullanım işlemleri sırasında veya bu program ile ilişkili Siz’in tarafınızdaki üçüncü şahıslardan dolayı meydana gelecek herhangi bir 4 kayıp, hasar, borçlar, tazminat, yargılamalar, ödemeler, para cezaları, maliyetler ve giderler vb (İlgili masraflar, yasal ücretler, soruşturma) her türlü harcama, vergi, ceza, tazmin ve zarardan JACOS E TİCARET’i ve onun direktörlerini, görevlilerini, çalışanlarını, temsilciliklerini, iştiraklerini ve JACOS E TİCARET’in ilişkide olduğu üçüncü şahısları muaf tutacağını ve herhangi bir masraf, zarar, vergi, ceza, tazmin vb harcamalardan herhangi birini hiç bir şekilde yansıtmayacağını kabul ve taahhüt eder.

8. Değişiklik JACOS E TİCARET, tamamen kendi takdirine bağlı olarak, işbu Satış İşbirliği Sözleşmesini herhangi bir şekilde önceden haber vererek veya vermeden değiştirebilir veya tadil edebilir. Bu tür değişiklikler veya modifikasyonların https://www.jacoswear.com web sahifesinde yayınlanmasından sonra tüm Bağlı Kuruluş’lara(Siz’e) deklere edilmiş ve yürürlüğe girmiş sayılır. Bağlı Kuruluş(Siz), bu tür değişiklik veya tadilat’ı ilgili web sahifesinde okumaktan ve bilgi sahibi olmaktan kendisi sorumlu olup, bu tür güncellemeleri takip etmek iş bu Satış İşbirliği Sözleşmesine uyum ile programı sürdürmek için gerekli ve şarttır. Bağlı Kuruluş(Siz),iş bu Satış işbirliği Sözleşmesi’nde JACOS E TİCARET tarafından yapılan değişiklik/tadilatları veya herhangi bir değişikliği kabul etmez ise, iş bu sözleşmeyi derhal JACOS E TİCARET’e yazılı bildirim ile feshedebilir. Bağlı Kuruluş’un(Siz’in) herhangi bir girişimi/fesih işlemi olmadığında söz konusu değişiklik ve tadilatları kabul etmiş, ve Satış İşbirliği Programını bu revizyonlar ile bağlayıcı olarak sürdürüyor şeklinde sayılacaktır.

9. Çeşitli Hükümler Bağlı Kuruluş(Siz), 19 yaşın üzerinde olduğunu ve iş bu Satış İşbirliği Antlaşması’na girmeye yetkin ve yetkili olduğunu beyan ve garanti eder. Bağlı Kuruluş(Siz),İş bu Satış İşbirliği Sözleşmesine katılımı ile işbu Sözleşme içeriği programa uygun eylemler/işlemler yaparken ülkede geçerli tüm yasalara, kurallara, düzenlemelere ve devlet otoritesinin belirlediği tüm mevzuat ve gerekliliklere uygun davranış ve takip ve uygulama içinde olacağını beyan ve garanti eder. JACOS E TİCARET , tamamı ile kendi takdiri çerçevesinde, ülkede geçerli herhangi bir yasanın, kuralın, düzenlemenin veya resmi makamlarca istenen gerekliliğin Bağlı Kuruluş’ca(Siz’ce) ihlal edildiğine karar verirse İş bu sözleşme’yi derhal feshetme hakkını ve Bağlı Kuruluş’un(Siz’in) iş bu programa devam edip edemeyeceği kararını kendisinde saklı tutar. İş bu Satış İşbirliği Antlaşması; JACOS E TİCARET ile Bağlı Kuruluş(Siz) arasında (var ise) daha önce var olmuş olan her türlü sözlü ve yazılı sözleşmelerin veya anlayışların yerini alır ve bu sözleşmede yer almayan hiçbir beyan ile taraflar birbirlerine bağlayıcı olarak tabi kılınmayacaktır.

10. Geçerli Yasa ve Olası Anlaşmazlıkların çözümü Bu Sözleşmeden kaynaklanan veya bu Sözleşmeyle bağlantılı olarak ortaya çıkan herhangi bir anlaşmazlık, ihtilaf veya iddia veya ihlal, feshi veya geçersizliği, nihayetinde tahkim yoluyla çözülecektir. Anlaşmazlıkların çözümü için İstanbul Ticaret Odası (İstanbul Adliyesi Ticaret Mahkemeleri) yetkili kılınmıştır. • Hakem heyeti, tek hakemden oluşacaktır. 5 • Tahkim yeri Türkiye, İstanbul olacaktır. • Tahkim yargılamasında kullanılacak dil Türkçe olacaktır • Bu sözleşme, Türk Hukuku tabi olacaktır Tahkim yargılaması anlamında yukarıda yer alan şartlar dışında 6100 sayılı Yasanın tahkim yargılamasına ilişkin hükümleri uygulama alanı bulacaktır. Geçerlilik Bu Sözleşme(toplamda 5 sahife), Bağlı Kuruluş’un(Siz’in) sosyal medya veya reklamlar veya benzeri platformlar üzerinden takipçilerine; JACOS E TİCARET’in kendisine verdiği link’i kullanarak herhangi gönderi yayınladığı anda yürürlüğe girer ve iş bu Sözleşmedeki taraflardan herhangi birinin yukarıda belirtildiği üzere ve herhangi bir anda feshetmesine kadar geçerli kalır. 

Affiliate;(Bağlı Kuruluş)

Adı/Soyadı; 

Adres; 

Vergi Dairesi:

………………………………………………

 FİRMA : GÖRKEM CAN JACOS E TİCARET

ADRES : GÖZTEPE MAH. BATIŞEHİR CAD. BATIŞEHİR SİT.K BLOK NO: 2/42 BAĞCILAR

 Vergi Dairesi: Güneşli  VD.1961041574

………………………………………